جدیدترین اخبار دانشگاهکارگاه معرفت افزایی ویژه اساتید با موضوع "توسعه فرهنگی قرآنی در منطقه جنوب شرق کشور"

کارگاه معرفت افزایی ویژه اساتید با موضوع "توسعه فرهنگی قرآنی در منطقه جنوب شرق کشور"با حضور دکتر ابوالفضل خوش منش(رییس مرکز هماهنگی،توسعه و پژوهش و آموزش قرآنی کشور) در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE