جدیدترین اخبار دانشگاهگردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های مناطق 8 کشور به میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

برگزاری گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های مناطق 8 کشور به میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
گردهمایی 2 روزه روسای مراکز مشاوره دانشگاه های مناطق 8 کشور به میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار همراه با برگزاری کارگاه ارتقای مهارت های مشاوره ای و درمانگر برگزار شد.

AWT IMAGE