پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393
پست الکترونیک


نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیمرتبه علمیپست الکترونیک
کارشناسی ارشدمربیj.Azarakhsh@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیabazari@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیab_ebrahimi@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیebrahimi@cmu.ac.ir
دکتریاستادیارahmadzade@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیR.Eskandari@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیm.ovisi@cmu.ac.ir
دکتریاستادamin.behzadmehr@cmu.ac.ir
دانشجوی دکتریمربیjanbaz@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیa.j.keikha@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیjahantigh@cmu.ac.ir
دانشجوی دکتریمربیhoseini@cmu.ac.ir
دانشجوی دکتریمربیdamani@cmu.ac.ir
دانشجوی دکتریمربیrezapour@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیmrzarei@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربی zainudini@cmu.ac.ir
دانشجوی دکتریمربیsarani@cmu.ac.ir
دکتریاستادیارsadjadi@cmu.ac.ir
کاپیتانمربیa.sargazi@cmu.ac.ir
دکتریاستادیارj.sayareh@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیshafizadeh@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیh.shahrabadi@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیsafai@cmu.ac.ir
دکتریاستادیارmy.abdollahzadeh@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیs.alikhani@cmu.ac.ir
دکتریاستادیارemad@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیlakzaei@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیrahimi@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیMohamadian@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیs.mirmasoumi@cmu.ac.ir
دانشجوی دکتریمربیnazarzehi@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیNegahdari@cmu.ac.ir
دکتریاستادیارa.harati@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیD.Vafaei@cmu.ac.ir
کارشناسی ارشدمربیm_yousefi@cmu.ac.ir
 


© تمامی حقوق مادی و معنوی اين وب سايت به دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار تعلق دارد.